ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Các hoạt động của nhà trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngôi trường mến yêu!

Học sinh toàn trường hân hoan đón chào năm học mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại khóa : Xuân yêu thương

Học sinh trường PT Hermann Việt Trì "nói không với rác thải nhựa"

Học sinh trường PT Hermann Việt Trì "nói không với rác thải nhựa"

Hội thi Võ cổ truyền của học sinh khối THCS

Hội thi Võ cổ truyền của học sinh khối THCS

Hội thi Võ cổ truyền của học sinh khối THCS

Các Thày cô giáo với hội thi kéo co chào mừng ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3

Các Thày cô giáo với hội thi kéo co chào mừng ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3

Các Thày cô giáo với hội thi kéo co chào mừng ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3

Chào năm học mới 2019 - 2020

Chào năm học mới 2019 - 2020

Chào năm học mới 2019 - 2020

Chào năm học mới 2019 - 2020

Chào năm học mới 2019 - 2020

Chào năm học mới 2019 - 2020

Chào năm học mới 2019 - 2020

Chào năm học mới 2019 - 2020

Chào năm học mới 2019 - 2020

Thư viện ảnh