ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Cơ sở vật chất

*Hệ thống phòng học – phòng chức năng:

        - Phòng học: 28

        - Phòng nghe nhìn: 02

        - Phòng thí nghiệm thực hành: 03

        - Phòng tin học: 02

        - Phòng thư viện: 01

        Ngoài ra có đầy đủ các phòng chức năng phòng làm việc của các bộ phận.

* Thiết bị dạy học:

        - Máy vi tính: 50 

        - Máy chiếu projector: 20

        - Số bộ thiết bị dạy học đồng bộ.

* Hệ thống sân chơi bãi tập:

        - Nhà đa năng: 01

        - Sân chơi: diện tích 500 m2

Tổng quan